The cherry on top

 
Folk pratar ofta om att livet delar ut citroner, men glömmer bort att leta efter körsbären att plocka.
Jag påstår inte att mitt liv är en dans på rosor, inte heller att jag haft det svårare än någon annan. Men jag väljer oftare och oftare att plocka körsbären ur kakan, för att det ger mitt liv en hel ny krydda och jag får nytt perspektiv på saker och ting...
 
 
 
 
För den som vill utmana sig rekommenderar jag att byta ut vanliga nyheter mot Good News Magazine eller att hoppa fallskärm - för det är mitt livs största utmaning hittills och vilken rush det var att ha utmanat mig själv och mina rädslor...
 
Translation:
People often talk about that life hands out lemons, but forget to look for the cherries to pick.
I'm not saying my life is a bed of roses, nor that I have had it harder than anyone else. But I choose more and more often to pick the cherries on the cake, because it gives my life a whole new season and I get a new perspective on things ...
For those who want to challenge themselves, I recommend replacing the usual news on Good News Magazine
or to sky dive - because it was my life's greatest challenge and the rush it was to have challenged myself and my fears ...
 
//Lina
 
© Lina Bjernheim | www.bjernheim.se | info(at)bjernheim.se
 
 

Syskonkärlek

 
 
Det är när jag får chansen att umgås med och fotografera härliga och väluppfostrade barn, som jag minns hur fantastisk barndom jag själv haft!
Skärgård på sommaren, skidresa på vintern, lekar med kvarterets alla barn...
Syskonkärlek på gott och ont - det är någonting alla borde få uppleva.
 
Translation:
It's when I get the chance to hang out with and photograph beautiful and well-behaved children, I remember what an amazing childhood I have had!
The archipelago in the summer, ski trips in the winter, playing with all the neighborhood children ...
Brotherly love for better or worse - it's something everyone should experience.
 
//Lina
 
 
© Lina Bjernheim | www.bjernheim.se | info(at)bjernheim.se
 
 
 

Wera & Patrik

 
Det var en solig dag i skärgården vi firade Wera & Patriks bröllop. Många härliga stunder, skratt, roliga lekar och god mat levererades under dygnet.
Det är dagar som denna som man får valuta som fotograf - ett värde större än pengar kan köpa.
 
Translation:
It was a sunny day in the archipelago when we celebrated Wera & Patrick's wedding. Many wonderful moments, laughter, fun games and great food delivered during the day.
It's days like this that you get value as a photographer - a value greater than money can buy.
 
//Lina
 
© Lina Bjernheim | www.bjernheim.se | info(at)bjernheim.se
 
 
 

RSS 2.0